Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty:

Dział Zwrotów i Reklamacji
Teta Sports
ul. Partyzancka 13
95-200 Pabianice

Biuro Obsługi Klienta
PON-PT w godzinach 9.00 - 22.00
SOB-ND w godzinach 9.00 - 20.00
tel: telefon 798442671 Napisz do nas

Zwroty:

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta", Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

  • zwracane towary są kompletne;
  • pozostałe towary są zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego późniejszego zwrotu.

 

W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar prosimy odesłać na adres:

Dział Zwrotów i Reklamacji
Teta Sports
ul. Partyzancka 13
95-200 Pabianice

Towar możesz  zwrócić  dołączając  oświadczenie odstąpienia od umowy. Możesz skorzystać z gotowego formularza odstąpienia od umowy. PDF

WAŻNE:

  • Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
  • Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie Ci zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
  • Tylko dobrze zabezpieczona przesyłka gwarantuje przyjęcie zwrotu.

Reklamacje:

Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, masz prawo do skorzystania z uprawnień określonych w gwarancji produktu.

Możesz również złożyć reklamację w sklepie z tytułu rękojmi. W przypadku stwierdzenia wady towaru przysługuje Ci uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.

W takim przypadku wadliwy towar prosimy odesłać na adres:

Dział Zwrotów i Reklamacji
Teta Sports 
ul. Partyzancka 13
95-200 Pabianice
z dopiskiem: "Reklamacja"

z opisem reklamacji .

Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z wadliwym towarem ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Cię o dalszym postępowaniu.

W przypadku uznania reklamacji, Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad.

Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, możesz wybrać między naprawą towaru, wymianą towaru na wolny od wad, obniżeniem ceny towaru lub odstąpieniem od umowy sprzedaży.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwrócimy Ci równowartość ceny towaru zgodnie z procedurą opisaną w  Regulaminie (Dział VIII Zwrot należności Klientom).

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie (Dziale VIII Zwrot należności Klientom).


WAŻNE:

  • Masz prawo sprawdzić stan paczki w obecności kuriera.
  • W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, należy w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić protokół szkody. W przypadku wykrycia szkody niewidocznej z zewnątrz, możesz w ciągu 7 dni zgłosić sytuację firmie przewozowej lub sprzedawcy. Protokół szkody przesłany do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

 

Gwarancje:

Gwarancja - to tryb reklamacji oferowany przez producenta

Zamówiony produkt wysyłany jest do Ciebie wraz z dowodem zakupu (fakturą). Bardzo prosimy o zachowanie dowodu zakupu (faktury) do czasu wygaśnięcia gwarancji.

 

Rękojmia za wady fizyczne:
Ten tryb reklamacji przewidziany jest dla osób fizycznych jak i dokonujących zakupu w celu związanym z prowadzoną przez nich działalnością zawodową lub gospodarczą.
Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Cię o dalszym postępowaniu.

Zwrot pieniędzy:

W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje w następujący sposób:
- jeśli zamówienie opłacono kartą - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto karty,
- jeśli zamówienie opłacono przelewem elektronicznym - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew,
- jeśli zamówienie opłacono systemem PayPal - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto PayPal,
- w przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta.

Dyspozycję należy przekazać przez kontakt mailowy lub w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza o którym mowa w Regulaminie (Dział VII Prawo odstąpienia od umowy, ust.1) w części obejmującej numer rachunku bankowego.